Haberler

DÜZENLİ DENEME SINAVLARI

Kurumumuzda iki haftada bir olmak üzere düzenli ve ayrıca 8. sınıflarda seri deneme sınavları yapılarak deneme sınavlarının analizleri doğrultusunda eksik konuların tekrarı ve geri dönüşümleri yapılmaktadır.

GÜÇLÜ ÖĞRETMEN KADROSU

Formal Akademi; Eğitimin temel ögesinin insan olduğunu bilir, bu bilinçten hareketle başarılı öğrenciler yetiştirmek üzere, alanında en iyi olan öğretmenleri kadrosuna dahil eder. Formal Akademi'de öğretmenler, mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahiptirler. Bununla birlikte bilgilerin tazelenmesi, yeni gelişen eğitim trendlerinin takip edilmesi ve mesleki gelişimin devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Formal Akademi'de öğretmenlerimiz branşlarıyla ilgili uzmanlık ve tecrübenin yanı sıra güçlü bir eğitim ve iletişim yeteneğine de sahiptirler. Formal Akademi öğretmenleri, öğretmen olma bilincine “Formal Akademi’de öğretmen olma” sorumluluğunu da eklemiş; yeniliklere açık, teknolojiye yatkın eğitimcilerdir. Formal Akademi eğitim kadrosu, öğrencilerini daima en öne geçirmek coşkusuyla motive olmuş profesyonellerden oluşur.