4 Parasta Langatonta Pelinäppäimistöä

Hiukkasnäytteenoton osavirtaus imetään kahden sarjaan asennetun suodattimen läpi. Rakenteen ja materiaalien on oltava sellaiset, ettei järjestelmä vaikuta laimennetun pakokaasun epäpuhtauspitoisuuksiin. Toimintasykli alustadynamometrillä kuvataan tämän liitteen lisäyksessä 1. ”Korjaustiedoilla” tietoja, jotka ovat tarpeen ajoneuvon vianmääritykseen, huoltoon, tarkastukseen tai korjaukseen ja jotka valmistaja tarjoaa myös hyväksymiensä jälleenmyyjien/korjaamojen […]